2015.08/renovation floor area:76.21㎡
2010.07/renovation floor area:158.27㎡
machida-shi,Tokyo